Organisering

Opplæringskontoret er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste myndighet. Årsmøtet godkjenner årsberetning og budsjett, og velger styret. Styret ansetter daglig leder og er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av årlig handlingsplan.
Organisasjonsnummer: 915 569 633

Styret i Opplæringskontoret 2017:
Marit Hjønnevåg, styreleder, Brødrene Hjønnevåg AS
Asle Hovland, nestleder, LerøyAlfheim AS
Gustav Folkestad,  AS Sævareid Fiskeanlegg
Kristian Lokøy, Notmann AS
Arnt Ove Skotnes, sjømathandler

Daglig leder:
Bjørg T. Haug Samuelsen

Vedtekter

 

Foto: Opplæringskontoret/Thor Brødreskift

Foto: Opplæringskontoret/Thor Brødreskift