Velg smart!

Velg en fremtid som byr på spennende og stødige karrieremuligheter i Norge og internasjonalt. I fiskeri- og havbruksnæringen kan du jobbe med fangst av villfisk, oppdrett av fisk, produksjon og salg av sjømat. I tillegg finnes det spennende muligheter innen miljø, biologi, teknologi, eksport, markedsføring og mye, mye mer....

Bransjen trenger engasjerte, lærevillige nykommere - har du det som trengs?

Hvordan kan Opplæringskontoret hjelpe deg?

Opplæringskontoret gjør det enklere å være lærling - og enklere å ta inn lærling. Våre medlemsbedrifter tar inn lærlinger  i fagene akvakultur, fiske- og fangst, motormann, matros, sjømathandel og sjømatproduksjon.

Opplæringskontoret kvalitetssikrer opplæringen underveis og er med å sikre gode og trygge opplæringsarenaer for fagopplæring i bedrift. I tillegg til oppfølging av lærlinger arbeider Opplæringskontoret for å øke rekrutteringen til sjømatnæringen og informerer om utdanning og karrieremuligheter.

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

Visste du at sjømatnæringen er Norges nest største eksportnæring?

Hver dag spises 36 millioner måltider med sjømat fra Norge. Sjømatnæringen trenger fagarbeidere i alle ledd i produksjonskjeden.

FOTO: NORGES SJØMATRÅD/MARIANNE ARONSEN

Lærling

Å være lærling betyr at du har valgt en yrkesfaglig utdannelse. De fleste lærlingene har to år med skole allerede og tegner lærekontrakt over 2 år. Men vi har også lærlinger med "full opplæring i bedrift", der lærlingene går på skole samtidig som de er lærling.

Som lærling tegner du lærekontrakt med opplæringskontoret og en godkjent lærebedrift, lønn og forsikringer får du gjennom bedriften.

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

Hva gjør opplæringskontoret for medlemsbedriftene?

Den viktigste jobben vår er å følge opp lærlingene ute i medlemsbedriftene. Å være lærebedrift krever at dere gir lærlingen den opplæringen og oppfølgingen lærlingen har krav på. For å hjelpe medlemsbedriftene med dette følger vi opp lærlingene gjennom hele læretiden. For å si det enkelt tar vi oss av papirarbeidet slik at dere kan bruke tiden på den praktiske opplæringen.

FOTO: NORGES SJØMATRÅD
[google80263d839293bc90.html]