Produksjon og videreforedling av Norges nest største eksportvare-sjømat

Det meste av norsk sjømat selges i utlandet, og kundene stiller strenge krav og sertifisert behandling i alle ledd av produksjonen.  Dette er en næring som er i stadig utvikling og trenger flere gode fagarbeidere. 

Også kunder i Norge krever sjømat av beste kvalitet, enten det kjøpes i fiskebutikk, i ferskvaredisken eller som ferdig pakkede produkter hos den lokale matvarebutikken. Ferskpakkede porsjonsbiter, røykeprodukter og fiskemat krever fagkunnskap.

Raskt voksende næring

Mange sjømatbedrifter er sertifisert etter standarder som f.eks Global GAP og BRC. For å overholde kravene kreves det dyktige fagarbeidere i alle ledd av produksjonen.

FOTO: FHL/INGUN A. MÆHLUM

Foto: Ingun A. Mæhlum©

Fagarbeidere i sjømatindustrien har fagbrev i sjømatproduksjon (tidligere fiskeindustri) eller industriell matproduksjon. Deler av produksjonsbedriftene er imidlertid sterkt automatisert, så alle former for tekniske fagbrev er aktuelle.

Ansatte med fagbrev skal kunne hele produksjonslinjen i bedriften og får ofte ansvar for internopplæring av nyansatte.

Som fagarbeider vil du arbeide med produksjon av ulike fiskeprodukter. I en industribedrift er fagarbeideren spesielt viktig for å sikre god kvalitet på produktet og sikkerhet for de ansatte, og må ha god kunnskap om råstoff, produksjon, hygiene, kvalitet, utstyr og teknologi.

Med kunder som setter strenge krav til kvalitet på råstoff og produkt kreves det dyktige medarbeidere i alle ledd av produksjonen.

 

 

I læretiden får du blant annet grundig kunnskap og ferdigheter i:

 - produksjonsprosessene i bedriften
 - råstoffbehandling
 - kvalitetsvurdering
 - mattrygghet og hygiene
 - bruk av maskiner og utstyr
 - ulike kundekrav

 

Læreplan i Sjømatproduksjon

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK, FOTOGRAF ??

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

sjømatproduksjon og sjømathandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: NORGES SJØMATRÅD