Bli lærebedrift

Krav til lærebedrift

Alle lærebedrifter skal være godkjent av fylkeskommunen. For å bli godkjent er det en rekke krav som stilles til bedriften.

For å bli godkjend som lærebedrift må bedriften:

- Kunne gi opplæring i Vg3-læreplanen for faget, enten selv eller i samarbeid med andre.
- Ha en person som kan være faglig leder og ha ansvar for og tilsyn med opplæringen. Denne personen må selv ha fagbrev eller annen kompetanse som er relevant i forhold til opplæringen.
- Utarbeide en intern plan for for å sikre at lærlingen får opplæring i samsvar med læreplanen.
- Gjennomgå obligatorisk e-læringskurs og instruktørkurs (i regi av fylkeskommunen)

Les mer om hva som kreves for å blir godkjent som lærebedrift her eller kontakt Opplæringskontoret for informasjon og hjelp. Opplæringskontoret hjelper medlemsbedriftene med å søke godkjenning som lærebedrift.

 

Godkjent-lærebedrift-logo

FOTO: NORGES SJØMATRÅD