Hva gjør Opplæringskontoret?

Opplæringskontoret følger opp lærlingene i henhold til kvalitetssystem sertifisert av Bureau Veritas.

Kvalitetssikring og oppfølging gjennom hele læretiden:

Formidling:
 - Vi er ute i den videregående skolen og informerer om ledige læreplasser i bransjen.
- Vi formidler søkerne til de medlemsbedriftene som ønsker å ta inn lærling.
- Vi kan bistå bedriftene ved intervju av lærlinger.
- Vi varsler fylkeskommunen når bedriftene har bestemt seg for hvem de ønsker å tilby læreplass.

Oppstartmøte
 - Gjennomføres rett etter oppstart ute i medlemsbedriften
- Lærling, faglig leder og opplæringkontoret er samlet
- Underskrift av lærekontrakt
- Vi kan hjelpe bedriften med å lage individuell opplæringsplan  for lærlingen
- Vi gjennomgår rettigheter og plikter for bedrift og lærling
- Lærling får informasjon om læreplan, dokumentasjon, vurdering og annen viktig informasjon om det å være lærling
- Lærling og opplæringsansvarlig får personlig innlogging til "Min side"  i Kompetanseboka

Oppfølgingssamtaler
 - Gjennomføres vanligvis 4 ganger årlig.
- Lærling og faglig leder gir sin tilbakemelding på opplæringssituasjonen, både faglig og generelt. Opplæringsplanen evalueres og justeres ved behov.
- Vi gjennomgår dokumentasjon av opplæring  ført i Kompetanseboka og status opplæringsplan
-  Prosjektoppgaver og presentasjoner gjennomgås
- Hvert halvår gjennomføres halvårsvurdering, med skriftlig oppsummering av status opplæring og medarbeidersamtale.
- Utplasseringer for å dekke alle mål i læreplan avtales

Oppmelding til fagprøve:
 - Vi melder opp lærlingene til fagprøve.
- Vi informerer om gjennomføring av fagprøve
- Vurderingskriterier gjennomgås med lærling og opplæringsansvarlig
- Eventuell  "prøvefagprøve" gjennomføres

 

bureauveritas

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

 

FOTO: FHL

FOTO: FHL

Andre arbeidsoppgaver

Markedsføring av fag og bransje

Opplæringskontoret markedsfører fagene og bransjen på skolebesøk og på yrkes- og utdanningsmesser. Her informerer vi ungdom og lærere om sjømatnæringen og ulike utdanningsmuligheter.

Vi samarbeider tett med medlemsbedriftene og med sentrale aktører i fagopplæringen:

- Videregående skoler
- Vestland Fylkeskommune
- Landsforeningene
- Nettverksorganisasjonene for opplæringskontor i fiskerifag og matfag

Informasjon og hjelp til bedriften

Opplæringskontoret kan også hjelpe bedriftens andre ansatte med informasjon om fagbrevordningen, oppmelding som privatist og fagprøve som praksiskandidat.

FOTO: FJORD SERVICE/LENA VERMEDAL