Hva gjør Opplæringskontoret?

Opplæringskontoret følger opp lærlingene i henhold til kvalitetssystem sertifisert av Bureau Veritas.

Kvalitetssikring og oppfølging gjennom hele læretiden:

Formidling:
 - Vi er ute i den videregående skolen og informerer om ledige læreplasser i bransjen. 
 - Vi formidler søkerne til de medlemsbedriftene som ønsker å ta inn lærling. 
 - Vi kan bistå bedriftene ved intervju av lærlinger.
 - Vi varsler fylkeskommunen når bedriftene har bestemt seg for hvem de ønsker å tilby læreplass.

Oppstartmøte
 - Gjennomføres rett etter oppstart ute i medlemsbedriften
 - Lærling, faglig leder og opplæringkontoret er samlet      
 - Underskrift av lærekontrakt
 - Vi lager individuell opplæringsplan sammen med faglig leder og lærling 
 - Vi gjennomgår rettigheter og plikter for bedrift og lærling 
 - Lærling får egen opplæringsperm med læreplan, informasjonshefte og annen viktig informasjon om det å være lærling 
 - Faglig leder får bedriftsperm med nødvendig opplæringsmateriell
 - Lærling og opplæringsansvarlig får personlig innlogging til "Min side"  i Kompetanseboka

Oppfølgingssamtaler
 - Gjennomføres vanligvis 4 ganger årlig.
 - Lærling og faglig leder gir sin tilbakemelding på opplæringssituasjonen, både faglig og generelt. Opplæringsplanen evalueres og justeres ved behov. 
 - Vi gjennomgår dokumentasjon av opplæring  ført i Kompetanseboka 
 -  Prosjektoppgaver og presentasjoner gjennomgås
 - Hvert halvår gjennomføres halvårsvurdering, med skriftlig oppsummering av status opplæring og medarbeidersamtale. 
 - Utplasseringer for å dekke alle mål i læreplan avtales

 Oppmelding til fagprøve:
 - Vi melder opp lærlingene til fagprøve.
 - Vi informerer om gjennomføring av fagprøve
 - Vurderingskriterier gjennomgås med lærling og opplæringsansvarlig
 - Eventuell  "prøvefagprøve" gjennomføres

 

bureauveritas

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

 

FOTO: FHL

FOTO: FHL

Andre arbeidsoppgaver

Markedsføring av fag og bransje

Opplæringskontoret markedsfører fagene og bransjen på skolebesøk og på yrkes- og utdanningsmesser. Her informerer vi ungdom og lærere om sjømatnæringen og ulike utdanningsmuligheter.

Vi samarbeider tett med medlemsbedriftene og med sentrale aktører i fagopplæringen:

- Videregående skoler
- Vestland Fylkeskommune
- Landsforeningene
- Nettverksorganisasjonene for opplæringskontor i fiskerifag og matfag

Informasjon og hjelp til bedriften

Opplæringskontoret kan også hjelpe bedriftens andre ansatte med informasjon om fagbrevordningen, oppmelding som privatist og fagprøve som praksiskandidat.

FOTO: FJORD SERVICE/LENA VERMEDAL