Hva gjør Opplæringskontoret for medlemsbedriftene?

Den viktigste jobben for Opplæringskontoret er å følge opp lærlingene ute i medlemsbedriftene.

Å være lærebedrift krever at bedriften gir lærlingen den opplæringen og oppfølgingen lærlingen har krav på. For å hjelpe medlemsbedriftene med dette følger vi opp lærlingene gjennom hele læretiden. For å si det enkelt tar vi oss av papirarbeidet slik at dere kan bruke tiden på den praktiske opplæringen.

Markedsføring av fag og bransje:

Opplæringskontoret markedsfører fagene og bransjen på skolebesøk og på yrkes- og utdanningsmesser. Her informerer vi ungdom og lærere om sjømatnæringen og ulike utdanningsmuligheter.

Vi samarbeider tett med våre medlemsbedrifter og sentrale aktører i fagopplæringen som:
- Videregående skoler
- Vestland Fylkeskommune
- Landsforeningene
- Nettverksorganisasjoner for opplæringskontor i fiskerifag og matfag

Informasjon og hjelp til bedriftene

Opplæringskontoret hjelper også medlemsbedriftene med blant annet:

- Søknad om godkjenning som lærebedrift
- Informasjon om fagbrevordningen
- Oppmelding som privatist
Fagprøve som praksiskandidat.
- Forberedelser til fagprøve for praksiskandidater

FOTO: BJØRG SAMUELSEN

FOTO: BJØRG SAMUELSEN

 

FOTO: KRISTIAN LOKØY