Kompetanseboka

Opplæringen underveis i læretiden planlegges, dokumenteres og vurderes i Kompetanseboka. Som lærling får du personlig innlogging som du skal bruke.