Den blå åker

Hvor skal jordens voksende befolkning få maten sin fra i fremtiden? Produksjon av mat i havet kan være en del av løsningen for fremtidens matforsyning.  Akvakultur er en næring som stadig øker og det samme gjelder behovet for kvalifiserte folk. Velger du en utdanning innen akvakultur, vil du kunne velge mellom mange spennende yrker.

Det stilles strenge krav for å drive akvakulturvirksomhet i Norge. Miljøhensyn, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet er høyt prioritert.

 

 FOTO: NORGES SJØMATRÅD

Læretiden i akvakultur kan gjennomføres enten på et sjø- eller landbasert anlegg. Lakseproduksjonen dominerer og den er i stadig vekst. I Vestland produseres det også marine arter som kveite, berggylt og rognkjeks.  Bedriftene krever at de ansatte har både båtførerbevis, truck- og kranførerbevis, i tillegg til en rekke obligatoriske kurs.

Å være fiskeoppdretter betyr at du drifter et akvakulturanlegg. Du steller, overvåker og fôrer organismer i vann. Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. Som fiskeoppdretter har du forståelse for sammenhenger mellom biologisk produksjon, naturens smertegrenser, teknologi og menneskelig aktivitet.

Som fiskeoppdretter/fagoperatør i akvakultur bør du interessere deg for marinbiologi, mekanikk og data. Du må forstå viktigheten av miljø, fiskevelferd og hygiene. Du jobber tett sammen med andre, og bør derfor like å jobbe i team og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være nøyaktig.

Sjøanleggene (matfisk) kan enten bestå av ringer (polarsirkler) eller stålbur. For å arbeide på et sjøanlegg må en kunne håndtere arbeidsbåter i forskjellige størrelser.

Fra høsten 2022 splittes akvakultur i to ulike lærefag; Akvakultur og Havbruksteknikk. Det nye lærefaget Havbruksteknikk vil legge mer vekt på teknologi, med drift og vedlikehold av tekniske løsninger og installasjoner knyttet til akvakulturanlegg.

Foto: Alsaker Fjordbruk, fotograf ??

Foto: Alsaker Fjordbruk

 

 

 

 

 

 

I læretiden vil du blant annet få grundig kunnskap og ferdigheter knyttet til:

- Vedlikehold og bruk av anlegg og utstyr
- Observasjon og tolkning av oppdrett for å sikre vekst, dyrevelferd og trivsel
- Fôring, hygiene og oppdrettsorganismers helse
- Markedsprosesser og utvikling på det internasjonale markedet
- Godt håndtverk og sikkerhet
- Bruk av båt, truck og kran
- Relevante lover og forskrifter

Læreplan i akvakultur

Læreplan i havbruksteknikk

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/LENA VERMEDAL

FOTO: NORGES SJØMATRÅD
Det kreves god innsikt i datateknologi, da fôringen av fisken stort sett styres av høyteknologisk fôringsanlegg. Man har ansvar for store verdier på et anlegg. 

plansje-akvakultur-utdanning