Et hav av muligheter

Behovet for arbeidskraft i Norges nest største næring er stort, og mulighetene er mange for den som vil.

Den marine næring er moderne og kunnskapsbasert, og tilbyr utfordrende jobber både til havs og på land. Forbrukerne er opptatt av helse og ernæring, dessuten trenger verden sunn og god mat. Vår bransje kan tilby en rekke spennende og varierte jobber – og bransjen trenger folk. 

 

Akvakultur og havbruksteknikk

FOTO: FHL

FOTO: FHL

Interessert i å jobbe i en spennende næring med mange jobbmuligheter? Bli med og utvikle Norges raskest voksende eksportnæring!

Fiske og fangst, matros og skipsmotormekaniker

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

Interessert i et spennende yrke på sjøen? I Vestland fylke finnes både store fiskebåter som fisker med ringnot, og båter som fisker med andre redskapstyper. Noen av båtene er også godkjente i fagene skipsmotormekaniker og matros. På servicebåt kan du ta læretid som matros.

Ferskvarehandler

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

Glad i å lage mat? Stadig flere butikker velger å ansette folk med spesialkompetanse på salg av fisk og sjømat.

Sjømatproduksjon

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

Med faget sjømatproduksjon får du jobbet med produksjon- og videreforedling av Norges nest største eksportvare - sjømat.

Annen utdanning

FOTO: CRESTOCK

FOTO: CRESTOCK

I fiskeri- og havbruksnæringen kan du jobbe med miljøspørsmål, biologi, teknologi, eksport, markedsføring og mye mer. Det er også mange muligheter for de som ønsker å videre utdanning etter fagbrev.

Sett Sjøbein

FOTO: SETT SJØBEIN

FOTO: SETT SJØBEIN

Les mer om karrieremuligheter  i sjømatnæringen på nettsidene til Sett Sjøbein

Sett Sjøbein: Sjømatnæringen-mitt yrke

Medlemsbedrifter spredd over hele Hordaland

Opplæringskontoret sine medlemsbedrifter har aktivitet i de fleste kommuner i tidligere Hordaland fylke. Medlemsbedriftene tilbyr læreplasser i akvakultur,  fiske- og fangst, motormann, matros, sjømathandel og sjømatproduksjon. Fra høsten 2022 vil også de nye fagene Ferskvarehandler og Havbruksteknikk bli godkjente lærefag.