Fiske og fangst, matros og skipsmotormekaniker

En fiskers arbeid går i hovedsak ut på drift og vedlikehold av fiskeredskap, håndtering av fangsten og brovakthold. Arbeidsoppgavene er varierte ut fra hvilke redskapstyper fartøyet benytter og hvor stort fartøyet er. Fiskefartøyene har avansert teknologi om bord som forenkler arbeidet.

Mange av arbeidsoppgavene ombord er automatiserte. Generelt gjelder det at jo større båt, jo flere avanserte maskiner, men også sjarkfiskeren har  maskiner som letter arbeidet. Men uansett fartøystørrelse- kjennskap til havet og råstoffet er fortsatt like viktig!

Som fisker kan du få arbeid på ulike fiskefartøy, drive som selvstendig fisker eller skaffe deg sertifikater for å kunne føre egen båt.

Les mer om jobben som fisker her.
Mange fiskebåter er også godkjent for fagbrevopplæring i fagene skipsmotormekaniker og matros.

FOTO: NORGES SJØMATRÅD
Arbeid ombord på fiskebåter krever utholdenhet og god fysisk styrke

sett inn fotograf og rettigheter

Foto: SCANFISHPHOTO/CHR.JENSEN

Fiskeren må kunne tilpasse seg de små og tette miljøene om bord i et fartøy. Det stilles store krav til sikkerhet og faglig innsikt av mannskapet om bord i fiskefartøy. Du må være forberedt på å kunne håndtere nødssituasjoner.

Gjennom fagbrev kan du skaffe deg en utfordrende yrkeskarriere innenfor alle fartøysgrupper!

Fagbrev gir adgang til å arbeide som faglært på fiskefartøy, eller være fører av fiskefartøyer i varierende størrelse etter sertifikat-kvalifikasjonene som du opparbeider deg gjennom opplæring i skole og med nødvendig fartstid. Dette styres av STCW konvensjonens kompetansekrav (https://www.sjofartsdir.no).

 

Du vil blant annet få grundig kunnskap og ferdigheter knyttet til:

- Fangst av ulike fiskearter
- Kvalitetsbehandling av fisk
- God utnytting av ressurser
- Bruk av lete- og fangstustyr
- Bøting, knop og stikk
- Navigasjon, sjøveisregler og sikkerhet
- Marin biologi og økosystem i havet

Læreplan i fiske og fangst

FOTO: FISKERI.NO/Ø.KNAPPSKOG

FOTO: SCANFISHPHOTO.COM

Andre lærefag på fiskebåt

Flere fiskebåter er også godkjent for lærefagene matros og skipsmotormekaniker.

Opplæringskontoret er godkjent for å kunne gi opplæring i henhold til STCW sine krav for å løse ferdighetssertifikat i disse fagene.

Læreplan matros
Læreplan skipsmotormekaniker

FOTO: FJORD SERVICE/LENA VERMEDAL

FOTO: FJORD SERVICE/LENA VERMEDAL

 

 

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

 

plansje-fiskerifag-utdanning