Hva er en lærling?

En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget.

I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i alle de vanlige oppgavene på arbeidsplassen. Ofte får du derfor mindre lønn i starten av læretiden enn du får mot slutten. Ellers har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften.

Som lærling avslutter du utdanningen med en praktisk fagprøve, og får fagbrev etter bestått prøve.

For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift. Opplæringskontoret samarbeider med en rekke medlemsbedrifter på inntak og opplæring av lærlinger. Du kan også ta kontakt med en bedrift og skaffe deg læreplass selv.

 

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/HELGA IRENE PETTERSEN

FOTO: ALSAKER FJORDBRUK/HELGA IRENE PETTERSEN

Læreplaner

Alle lærefag har læreplaner som beskriver det du skal lære i læretiden.

Alle oppdaterte læreplaner  er samlet på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Last opp din læreplan:
 - Akvakultur
 - Fiske og fangst
 - Sjømathandler
 - Sjømatproduksjon
 - Matros
 - Motormann

 

 

FOTO: FHL

FOTO: FHL

FOTO: BJØRG SAMUELSEN