Organisering

Opplæringskontoret er organisert som en forening, med årsmøtet som øverste myndighet. Årsmøtet godkjenner årsberetning og budsjett, og velger styret. Styret ansetter daglig leder og er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av årlig handlingsplan.
Organisasjonsnummer: 915 569 633

Styret i Opplæringskontoret 2021:
Marit Hjønnevåg, styreleder, Brødrene Hjønnevåg AS
Kristian Lokøy, nestleder, Notmann AS
Gustav Folkestad,  AS Sævareid Fiskeanlegg
Jørgen Wengaard, Mowi ASA
Cecilie  Therese Thuen Særvold, Fjellskaal AS

Daglig leder:
Bjørg T. Haug Samuelsen

Vedtekter

Foto: Opplæringskontoret/Thor Brødreskift

Foto: Opplæringskontoret/Thor Brødreskift