okfisklogo4_658

Opplæringskontoret gjør det enklere å ta inn lærling – og å være lærling

Opplæringskontoret skal kvalitetssikre opplæringen ute i bedriftene, samt ta seg av det administrative i forhold til opplæringsmyndighetene.  Opplæringskontoret ble stiftet for at medlemsbedrifter i Hordaland sammen skulle ta ansvar for opplæring av lærlinger til næringen.

Opplæringskontoret har siden starten i 1994 arbeidet for å øke rekrutteringen til fiskeri– og havbruksnæringen i Hordaland, slik at en kan skaffe bedriftene de lærlinger de har behov for.  Dette gjøres ved bred kontakt med elever, lærere, foreldre, organisasjoner, presse, forvaltning og næring.

 

De viktigste oppgavene til Opplæringskontoret er:

Oppfølging av lærlinger og medlemsbedrifter:
-Jevnlig og god oppfølging av lærlingene
-Få flere medlemsbedrifter
-Skaffe bedriftene lærlinger

Arbeide for å øke rekrutteringen til fiskerifaglig utdanning:
-Markedsføre mangfold og muligheter i sjømatnæringen
-Informere elever om fiskeri- og havbruksnæringen
-Arbeide for at dagens skoletilbud innen fiskerifag opprettholdes eller økes
-Hjelpe videregående skoler med å tilby sjømat  i faget YFF - Yrkesfaglig fordypning
-Arbeide for å øke søknaden til læreplasser i fagene sjømathandel og sjømatproduksjon
-Arbeide for å øke søknaden til læreplasser i fagene akvakultur og fiske og fangst

Gjennom samarbeid fremme fagene:
-Opprettholde, etablere og videreutvikle gode samarbeidsforhold mellom medlemsbedrifter, lærlinger, skoler, utdanningsmyndigheter, fagorganisasjoner og andre opplæringskontor
-Delta aktivt i faglige nasjonale nettverk for opplæringskontor

foto

Foto: Bjørg Samuelsen

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk
Opplæringskontoret sikrer gode og trygge opplæringsarenaer for fagopplæring i bedrift.  Vi skal arbeide aktivt for å imøtekomme våre lærlinger og medlemsbedrifters behov og forventninger. Opplæringskontoret forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og regelverk, samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem. 

Bureau Veritas har godkjent Opplæringskontorets kvalitetssystem for oppfølging og opplæring av lærlinger.

 

 

bureauveritas

 

Medlemsbedrifter spredd over hele Hordaland

Opplæringskontoret sine medlemsbedrifter har aktivitet i de fleste kommuner i Hordaland. Medlemsbedriftene tilbyr læreplasser i akvakultur, fiske- og fangst, motormann, matros, sjømathandel og sjømatproduksjon.

FOTO: KRISTIAN LOKØY