Fagkompetanse i ferskvaredisken

Sjømathandleren selger og bearbeider sjømat, og gir tips om tilberedning av sjømat til kunder. Sjømathandleren jobber i ferskvaredisker i matvarebutikker eller i en fiskebutikk. Andre utdannede sjømathandlere jobber i eksport- og grossistnæringen.

Fra høsten 2022 slås fagbrevene sjømathandel og butikkslakter sammen til et nytt fag- ferskvarehandler.

Kvalitet og service

Går du inn i en fiskebutikk skal du være trygg på at du får fersk fisk og blir møtt av en fagperson bak disken.

En del av jobben som sjømathandler/fiskehandler er bearbeiding av produktene, deriblant tilskjæring og finstykking av sjømat til salg i butikk, og/eller ferdigstille produkter til cateringvirksomhet. Service inngår som en sentral del av jobben, med rådgivning og kundebehandling som viktige oppgaver. I det daglige arbeidet jobber sjømathandleren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner. God orden og hygiene i ferskvaredisken er avgjørende, og du må kjenne til lovene og forskriftene som gjelder for faget.

En god sjømathandler kjenner til sesongvariasjonene for fisk, slik som makrell og krabbe om høsten, og skrei tidlig om våren. Sjømathandleren skal kunne kvalitetsvurdere ulike fiskeslag og vite hvordan ulikt råstoff skal behandles. Og kunne gi kundene tilberedningstips til hvordan de skal lykkes med sitt sjømatmåltid.

Sjømathandel er et spennende og variert yrke. Det er få med denne spesialkompetansen, og med fagbrev innen sjømat vil man være attraktiv på arbeidsmarkedet.

 

 

FOTO: OPPLÆRINGSKONTORET, FOTOGRAF THOR BRØDRESKIFT

FOTO: OPPLÆRINGSKONTORET/THOR BRØDRESKIFT

I læretiden vil du blant annet få grundig kunnskap og ferdigheter knyttet til:

 - Mottak, vurdering og riktig behandling av ulike sjømatarter
 - Fiskemetoder
 - Tilberedning av sjømat
 - Mattrygghet og hygiene
 - Ernæring og spesialkost
 - Service og kundebehandling
 - Økonomi og markedsføring

Læreplan i sjømathandlerfaget

 

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

 

 

sjømatproduksjon og sjømathandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: CRESTOCK